Ana Sayfa | Alış-Veriş | Konu Hazinesi | Risale Oku | Medya | SSS | Kurumsal | | İletişim

Altınbaşak

Sıkça Sorulan Sorular » Risale-i Nurlar

Soru Konuları:

 

 

 • Risâle-i Nur hizmeti ve Bediüzzaman hazretleri hakkında geniş bilgiyi nasıl alabilirim?

  Osmanlıca-Latince karşılıklı bütün eserlerimizde bulunan, ayrıca sitemizdeki bütün eser sayfalarında (örnek: Sözler) bulunan "Mukaddime" bölümünde Risale-i Nur hizmeti hakkında uzun ve geniş bilgi bulabilirsiniz. Mukaddime'yi online olarak okumak için tıklatın:
 • Osmanlıca-Latince mukayeseli eserlerin amacı nedir?

  Kur’ân yazısını bilmeyen ve öğrenme imkânını gerçekten bulamayan kimseler, o fırsatı bulup öğreninceye kadar hâliyle diğer yazılardan istifâde edebilir. Bu onlar için elbette bir zarûrettir. Ancak ölçü şu düstûr olmalıdır:

  “Risâle-i Nûr’un bir vazîfesi; hurûf-u Kur’âniyeyi muhâfaza olduğundan, yeni hurûfa zarûret derecesinde inşâallâh müsâade olur.” [46]

  Yani bu ruhsat, öğrenme imkânını bulduğu ve Risâle-i Nûrları da anladığı halde, hâlâ zarûret diyerek o yazıyı, hizmetine esas yapmayı meslek hâline getiremez.

  Elinizdeki Osmanlıca-Latince mukāyeseli bu nüshanın, işte bu çerçevede yanında sürekli bir öğretici bulamayan kimselerin hurûf-u Kur’âniyeyi daha kolay öğrenmelerine güzel bir zemin hazırlayacağı ümidini taşıyoruz.

  Bugün için küçük çocukların bile Latin harfleriyle okuma yazma bildiği şöyle bir dönemde bu çalışmanın inşâallâh İslâm hattının daha kolay öğrenilerek geniş kitlelere yayılmasına vesîle olmasını, hem Risâle-i Nûr Külliyâtı’nın orijinal nüshalarının herkes tarafından incelenerek mukāyese edilebilir olmasını Cenâb-ı Erhamü’r-Râhimîn’den niyâz ediyoruz.
  [DAHA FAZLA BİLGİ]
 • Ahmed Hüsrev Efendi kimdir?

  Ahmed Husrev Efendi, h.1315/ m.1899 senesinde Isparta’nın Senirce Köyü’nde dünyaya geldi. Babası, Osmanlı Devleti’nin son dönem Isparta vâlilerinden Hacı Edhem Beyin torunu Mehmed Bey olup, annesi Ayşe Hanımefendi idi.

  “Yeşil Sarıklılar” nâmıyla bilinen ve Isparta eşrâfından olan baba tarafının şeceresi Hz. Ebûbekir’e (ra) dayanmakta; anne tarafı ise, yine asil bir sülâleye mensûb olarak evlâd-ı Resûl’den, Hz. Hüseyin’den (ra) gelmekte ve ecdadı “Hâfız-ı Kurrâlar” diye bilinmekte idi.

  Hazret-i Üstâd’ın Barla’ya sürgün olarak geldiği 1926 senesinde, gördüğü bir rüya üzerine onu ziyarete giden Husrev Efendi, bu târihten i‘tibâren onun ilk talebelerinden biri olarak hizmet-i Nûriyede Üstâdının hem istişâre arkadaşı, hem yardımcısı ve hizmetinin en önemli rüknü olarak yerini aldı.
  [DAHA FAZLA BİLGİ]

> Daha fazla soru veya bilgi için İletişim sayfamızı kullanabilirsiniz.

 

Ana Sayfa | Alış-Veriş | Türkçe Eserler | Arapça Eserler | Yazı Eserleri | CDler | Konu Hazinesi | Risale Oku | Medya | SSS | Kurumsal | İletişim

ESERLER: Sözler | Lem'alar | Mektubat 1 | Mektubat 2 | Tılsımlar | Şualar 1 | Şualar 2 | Sikke-i Tasdik | Zülfikar | Kastamonu Lahikası

Altınbaşak Neşriyat
ALTINBAŞAK NEŞRİYAT

Adres : Eski Tutgut Özal Cad. No: 40/1 B Kat:3 Başakşehir/İSTANBUL
Tel: +90 212 671 17 35 - Fax: +90 212 671 17 36

[email protected]